Do góry

Tomasz Burdziński

Urodził się 26 października 1974 r. w Szczecinie.

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, które ukończył w 1993 r.

W latach 1993–1998 odbył studia wyższe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: marketing i zarządzanie) oraz równocześnie na Wydziale Prawa tej uczelni (kierunek: prawo), uwieńczone uzyskaniem dwóch tytułów magistra.

Swoją karierę zawodową związał z firmą Oskar Wegner Agencja Marketingu Relacji w Szczecinie, gdzie pracuje od 1997 r., obecnie zajmując stanowisko dyrektora strategicznego.

Jego hobby to rowery górskie i rajdy ekstremalne.