Do góry

Paweł Wójtowicz

Urodził się 23 lipca 1981 r. w Puławach.

Absolwent Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.

W latach 2000–2005 odbył studia wyższe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: ekonomia przedsiębiorstwa), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

Od 2004 r. z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości i rynku kapitałowym.

Jego hobby to gra w golfa i bowling.

_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.