Do góry

Paweł Janczak


Urodził się 3 kwietnia 1976 r. w Legnicy.

Absolwent Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy, które ukończył w 1995 r.

W latach 1995–2000 odbył studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na kierunku zarządzanie finansami, uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

Wielokrotnie był nagradzany przez wojewodę legnickiego za pomysły przedsięwzięć gospodarczych dla Legnicy i okolic, wszystkie one zostały zrealizowane. Zajmował się również działalnością doradczą – w swojej karierze był doradcą finansowym zarządu w spółkach giełdowych oraz doradcą ds. analizy.

Od 2000 r. związany z Polską Kancelarią Brokerską Sp. z o.o. we Wrocławiu, w której zajmuje obecnie stanowisko prezesa Zarządu.

Jego hobby to narciarstwo, nurkowanie, żeglarstwo oraz wspinaczka górska.


_________
ostatnia aktualizacja: grudzień 2012 r.