Do góry

Michał Wiśniewski

Urodził się 7 lipca 1988 r. w Iławie.

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, które ukończył w 2007 r.

W latach 2007–2010 odbył studia licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: finanse i rachunkowość).

W latach 2010–2012 kontynuował studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach magisterskich (kierunek: finanse i rachunkowość), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

W czasie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując w działach zarządzania siecią dealerską firm motoryzacyjnych Mercedes i BMW. W czerwcu 2012 r. rozpoczął pracę w dziale zarządzania informacją w firmie Unilever.

Jego hobby to motoryzacja oraz tenis stołowy.

_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.