Do góry

Mateusz Downar

Urodził się 1 czerwca 1985 r. w Szczecinie.

Absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, które ukończył w 2004 r.

W 2004 r. podjął studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: ekonomia), a w 2006 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: matematyka).

Za osiągnięcia w nauce został kilkukrotnie wyróżniony stypendiami: w roku akademickim 2002/2003 i 2003/2004 – prezesa Rady Ministrów, zaś w roku akademickim 2006/2007 – ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Czynnie angażuje się w życie uczelni – od 2005 r. jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii, a w latach 2005 i 2006 był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego hobby to inwestycje na rynku kapitałowym, astronomia, fotografika oraz wyprawy rowerowe.