Do góry

Marcin Dwórznik

Urodził się 16 maja 1983 r. w Pile.

Absolwent Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile, które ukończył w 2002 r.

W latach 2002–2007 odbył studia wyższe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: ekonomia) oraz równocześnie na Wydziale Zarządzania (kierunek: marketing i zarządzanie), uwieńczone uzyskaniem dwóch tytułów magistra.

W 2007 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Wpływ edukacji na rynek pracy. Zjawisko sygnalizowania (na przykładzie działalności dodatkowej studentów)”.

Za osiągnięcia w nauce był wielokrotnie nagradzany stypendiami, spośród których najważniejsze to: stypendium GE Foundation (w latach 2004–2007) oraz Fundacji „Bliżej Europy” (2006 i 2007).

W latach 2005–2009 pracował w Central Europe Trust Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku konsultanta w obszarze doradztwo strategiczne oraz fuzje i przejęcia.

Od 2009 r. pracuje w CASE-Doradcy Sp. z o.o. w Warszawie jako ekspert w obszarze doradztwa gospodarczego, strategicznego oraz analiz finansowych, a od 2012 r. jest także prokurentem spółki.

Od 2009 r. prowadzi także zajęcia w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego „Ceteris Paribus”.

Z powodzeniem brał udział w licznych konkursach i turniejach, czego wyrazem są następujące sukcesy: w 2002 r. – I miejsce indywidualnie i drużynowo w Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich i III miejsce w Ogólnopolskim Zlocie Klubów Europejskich oraz w 2007 r. – III miejsce w anglojęzycznym konkursie „Survive” organizowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W 2009 r. został powołany na członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie.

Jest współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Jego hobby to sport – piłka nożna, siatkówka, wyścigi motocyklowe.
 

_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.