Do góry

Grzegorz Maliszewski

Urodził się 16 marca 1978 r. w Białymstoku.

Absolwent Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, które ukończył w 1997 r.

W latach 1997–2002 odbył studia wyższe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: zarządzanie gospodarcze), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

Za osiągnięcia w nauce był nagradzany stypendiami ministra edukacji narodowej (w latach 2000–2002), a w 2000 r. przebywał na stypendium na Uniwersytecie w Bonn.

Swoją karierę zawodową związał z Bankiem Millennium SA w Warszawie, gdzie pracuje od 2001 r. na stanowisku ekonomisty.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu oraz stowarzyszenia „The Warsaw Spotters”.

Jest autorem kilku publikacji naukowych i publicystycznych.

Jego hobby to fotografia oraz plane spotting.