Do góry

Dariusz Mikos

Urodził się 28 lipca 1983 r. w Starachowicach.

Absolwent Liceum Technicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, które ukończył w 2002 r.

W latach 2002–2007 odbył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: finanse i bankowość), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

Od 2006 r. pracuje w International Tax Corporate & Investments Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku specjalisty ds. księgowości  i audytu. Od 2010 r. jest właścicielem biura rachunkowego LEBRA w Pruszkowie.

Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest aplikantem biegłego rewidenta.

Jest autorem publikacji z zakresu podatków.

Jego hobby to szachy.

_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.