Do góry

Zawody III stopnia (centralne) XXXIV OWE

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów III stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody III stopnia (centralne) odbyły się w dniach 21-23 maja 2021 r.  

Część pisemna zawodów centralnych odbyła się w formule stacjonarnej w dniu 21 maja o godz. 11:00. Zawody odbyły się w miejscowości będącej siedzibą właściwego komitetu okręgowego. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Informacja o miejscu przeprowadzenia części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla poszczególnych okręgów znajduje się tutaj.

Do części ustnej egzaminu – w trzecim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Ankieta uczestnika zawodów III stopnia XXXIV OWE (format pdf)

Ankieta uczestnika zawodów III stopnia XXXIV OWE (format rtf)

Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia do 18 roku życia - wersja PDF

Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej - wersja PDF

Harmonogram zawodów centralnych (III stopnia) XXXIV OWE

Regulamin zawodów centralnych (III stopnia) XXXIV OWE

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXXIV OWE.

 

Lista laureatów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami – pobierz plik.
Lista finalistów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami – pobierz plik.