Do góry

Kalendarium zawodów XXXII OWE


Kalendarium XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady
wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej

do 30 września 2018 r.

10 października 2018 r.

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00 7 listopada
2018 r.
Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)
wraz z protokołami
14 listopada
2018 r.
Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami
do 3 grudnia
2018 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00 11 stycznia
2019 r.
Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych
do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami
8 lutego
2019 r.
Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)
wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
do 28 lutego
2019 r.
Zawody III stopnia (centralne) 6 i 7 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady 7 kwietnia
2019 r.
Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród do 30 czerwca 2019 r.