Do góry

Podsumowanie XXXII OWE

W roku szkolnym 2018/2019 pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?” odbyła się XXXII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Honorowy patronat nad XXXII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński.

Do udziału w zawodach XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie 9992 uczniów z 743 szkół. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział blisko 330 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu 7 listopada 2018 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 11 stycznia 2019 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 804 najlepszych uczestników z 290 szkół, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów z 56 szkół. Zawody te odbyły się 6 i 7 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 55 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

XXXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Drugie miejsce zajął Jakub Piznal z Liceum nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Na trzecim miejscu znalazł się Jakub Klicki z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Olsztynie.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 25 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej Olimpiady: owe.pte.pl.

Najlepszą szkołą w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazało się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (3 laureatów, 7 finalistów)

W przeddzień zawodów centralnych –  5 kwietnia 2019 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z Panem Pawłem Szałamachą – członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił dla młodzieży i ich opiekunów wykład na temat „Gospodarka polska a globalizacja – wybrane aspekty”. Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także okazję podyskutować z Panem Michałem Fijołem,  laureatem VIII edycji OWE a obecnie członkiem zarządy ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Panem Piotrem Żochem zwycięzcą XXIII edycji OWE, a obecnie doktorantem studiów ekonomicznych University of Chicago. Warto również dodać, że gościem honorowym zawodów centralnych XXXII edycji Olimpiady był Pan Danil Fedorovykh – Prezydent Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (International Economics Olimpiad - IEO). Podczas sobotniego popołudnia miał On także okazję spotkać się ze wszystkimi uczestnikami zawodów centralnych i przedstawić informacje nt. zawodów IEO.

Uroczyste zakończenie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 10 czerwca 2019 r. w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Marcin Ociepa. Ponadto w uroczystym zakończeniu udział wzięli dyrektorzy najlepszych szkół oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady.

Nagrody Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii otrzymali:

  • Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie - zwycięzca XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • Jakub Piznal z Liceum nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – zdobywca II miejsca,
  • Jakub Klicki z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Olsztynie – zdobywca III miejsca.

Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na spotkaniu wszyscy laureaci XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, stypendia, książki o tematyce ekonomicznej oraz staże. Wykaz sponsorów i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone w informatorze oraz na stronie internetowej Olimpiady.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Warto także podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o charakterze edukacyjnym. Są to nie tylko wykłady i seminaria dla uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych, ale także książki o tematyce ekonomicznej przekazywane nieodpłatnie na zawodach II i III stopnia.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii warto dodać, że łączna wartość nagród w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wyniosła ponad 180 tys. zł.

W dniu uroczystego zakończenia XXXII Olimpiady odbyło się także tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w interesujący sposób prowadził Wiceprezes Zarządu Giełdy – Pan Jacek Fotek oraz Pan Dyrektor Filip Dzuszczyk.

Na koniec warto dodać, że w lipcu 2019 r. po raz pierwszy polska reprezentacja, składająca się z 5 najlepszych laureatów XXXII OWE wzięła udział w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (IEO). Zawody przeprowadzone zostały w dniach 23 lipca – 1 sierpnia 2019 w Sankt Petersburgu. Reprezentacji Polski towarzyszyli: Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - prof. Stanisław Owsiak oraz Sekretarz Naukowy Komitetu Głównego - mgr Radosław Ślusarczyk. Przedstawiciele Komitetu Głównego zostali powołani w skład organów IEO. Głównym Sponsorem Polskiej Reprezentacji w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej zostały Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A.