Do góry

Podsumowanie XXXI OWE

W roku szkolnym 2017/2018 pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy” odbyła się XXXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Honorowy patronat nad XXXI Olimpiadą objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Do udziału w zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie 10 367 uczniów z 747 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział blisko 330 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu 8 listopada 2017 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 12 stycznia 2018 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 856 najlepszych uczestników z 285 szkół, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów z 52 szkół. Zawody te odbyły się 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 55 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

XXXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Krzysztof Kropidłowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajął Daniel Chrościcki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdańsku. Na trzecim miejscu znalazła się Aleksandra Dagil z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 24 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej owe.pte.pl.

Najlepszymi szkołami w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (4 laureatów, 6 finalistów) oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1 laureat, 2 finalistów).

W przeddzień zawodów centralnych – 6 kwietnia 2018 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prof. dr hab. Adamem Glapińskim – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski wygłosił wykład dla młodzieży i ich opiekunów pt. „Kontrowersje i dylematy w teorii i polityce rynku pracy: perspektywa ekonomiczna”. Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także okazję podyskutować z Jakubem Stasikiem, zwycięzcą XXVI edycji OWE, a obecnie analitykiem rynków finansowych w domu maklerskim X-Trade Brokers.

Uroczyste zakończenie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 3 lipca 2018 r. w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Gospodarzem spotkania był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Tadeusz Kościński. Ponadto w uroczystym zakończeniu udział wzięli dyrektorzy najlepszych szkół oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady.

Nagrody Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii otrzymali:

– Krzysztof Kropidłowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – zwycięzca XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

– Daniel Chrościcki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w – zdobywca II miejsca,

– Aleksandra Dagil z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie – laureatka III miejsca.

Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na spotkaniu wszyscy laureaci XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej oraz staże. Wykaz sponsorów i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone w informatorze oraz na stronie internetowej Olimpiady.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Warto także podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o charakterze edukacyjnym. Są to nie tylko wykłady i seminaria dla uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych, ale także książki o tematyce ekonomicznej przekazywane nieodpłatnie na zawodach II i III stopnia.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii warto dodać, że łączna wartość nagród w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wyniosła ponad 180 tys. zł.