Do góry

Kalendarium zawodów XXX OWE

 

Kalendarium XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady
wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej
do 30 września 2016 r.
Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00 9 listopada
2016 r.
Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)
wraz z protokołami
16 listopada
2016 r.
Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami
do 5 grudnia
2016 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00 13 stycznia
2017 r.
Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych
do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami
10 lutego
2017 r.
Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)
wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
do 28 lutego
2017 r.
Zawody III stopnia (centralne) 1 i 2 kwietnia 2017 r.
Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady 2 kwietnia
2017 r.
Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród do 30 czerwca 2017 r.