Do góry

Podsumowanie XXVIII OWE

W roku szkolnym 2014/2015 została przeprowadzona XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Odbyła się ona pod hasłem „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Honorowy patronat nad XXVIII Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Zawody I stopnia (szkolne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 listopada 2014 r. Zgłosiło się do nich 13065 uczniów z 864 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział ponad 300 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 9 stycznia 2015 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 972 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 43 szkół. Zawody te odbyły się 28 i 29 marca 2015 r. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło WarszawyWarto podkreślić, że zawody centralne od początku istnienia Olimpiady odbywają się w tej miejscowości, która trwale wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 49 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

XXVIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrała Zuzanna Kosmala z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Drugie miejsce zajął Łukasz Trojan z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. M. Konopnickiej w Opolu. Na trzecim miejscu znalazł się Michał Gałagus z I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego
w Zielonej Górze.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 20 szkół (lista laureatów – pobierz plik, lista finalistów – pobierz plik).

Najlepszymi szkołami w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie (3 laureatów i 3 finalistów), XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie (3 laureatów i 3 finalistów) oraz XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (3 laureatów i 2 finalistów).

W przeddzień zawodów centralnych – 27 marca 2015 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego z DDyrektorem Generalnym Instytutu Ekonomicznego NBP.  prof. dr hab. Andrzejem Sławińskim. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Muzeum Numizmatyczne NBP.

Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opieku nów naukowych. Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski (Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) wygłosił wykład związany z tematyką XXVIII edycji Olimpiady. Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także okazję podyskutować z Przemysławem Kwietniem – laureatem X i XI OWE, a obecnie głównym ekonomistą X-Trade Brokers.

Uroczyste zakończenie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 29 czerwca 2015 r. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki przez wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. W spotkaniu tym wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów
Olimpiady.
 
Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Gospodarki otrzymali:
– Zuzanna Kosmala z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – zwyciężczyni XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
– Łukasz Trojan z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. M. Konopnickiej w Opolu – laureat II miejsca,
– Michał Gałagus z I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze – zdobywca III miejsca.
 
Zwyciężczyni otrzymała również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na spotkaniu wszyscy laureaci XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Przyjęty system nagród sprzyja dalszemu rozwojowi młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady przywiązują wielką wagę.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Warto także podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o charakterze edukacyjnym. Są to nie tylko wykłady i seminaria dla uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych, ale także książki o tematyce ekonomicznej przekazywane nieodpłatnie na zawodach II i III stopnia.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Gospodarki, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 180 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wykaz sponsorów i szczegółowy wykaz nagród przyznanych laureatom oraz relacja z uroczystego zakończenia XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Gospodarki znajdzie się w Biuletynie PTE” nr 3 – sierpień 2015 r.

W dniu uroczystego zakończenia XXVIII Olimpiady odbyło się także tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkółna Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadził Paweł Tamborski – prezes Zarządu Giełdy.