Do góry

Literatura zalecana w XXVII OWE

Literatura podstawowa

Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

MakroekonomiaMikroekonomia N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Literatura związana z hasłem przewodnim XXVII edycji Olimpiady

S.I. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wszystkich uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych zachęcamy do udziału w seminariach, konwersatoriach (m.in Czwartki u Ekonomistów) i konferencjach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat aktualnych problemów gospodarki polskiej i światowej, a także dają możliwość spotkania z wybitnymi ekonomistami. Zawsze aktualne informacje o bieżących wydarzeniach znaleźć można na stronie internetowej www.pte.pl oraz w oddziałach PTE w całym kraju.

Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy:

Czy wiesz, że…?

W księgarni PTE znaleźć można
wiele publikacji polskiej
i światowej literatury ekonomicznej. Zapraszamy do odwiedzenia www.ksiazkiekonomiczne.pl
 

Prasa codzienna:
- Rzeczpospolita
- Gazeta Prawna
- Puls Biznesu
- Parkiet. Gazeta Giełdy

 

Czasopisma ekonomiczne:
-
Nowe Życie Gospodarcze
- Bank i Kredyt
- Ekonomista
- Gazeta Bankowa
- Businessman.pl
- Harvard Business Review Polska
- Gazeta Ubezpieczeniowa
- Gospodarka Narodowa
- Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
- Zeszyty BRE Bank - CASE
- Polityka Społeczna

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
-
słownik haseł ekonomicznych NBP
- słownik terminów Money.pl
- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl
- leksykony Wydawnictwa Placet
- słownik pojęć giełdowych GPW
- słownik pojęć GUS
- encyklopedia Internautica – gospodarka i ekonomia

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
-
GUS
- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013
- Biuletyn Informacyjny NBP  
-
opracowania KNF
- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
- Eurostat
- Europe in figures - Eurostat yearbook 2012
- OECD
- OECD Factbook
- World Bank

Źródła internetowe / portale tematyczne:
-
NBPortal
- Obserwator finansowy
- Forsal.pl
- Bankier.pl
- Money.pl
- PRNews.pl
- Inwestycje.pl
- GPW InfoSfera
- Reuters Polska  
-
Pit.pl