Do góry

Podsumowanie XXVI OWE

W roku szkolnym 2012/2013 została przeprowadzona XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Odbyła się ona pod hasłem „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”. Patronat honorowy nad XXVI Olimpiadą objął wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Zawody I stopnia (szkolne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 7 listopada 2012 r. Zgłosiło się do nich 14 250 uczniów z 860 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział blisko 300 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 11 stycznia 2013 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 1087 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 57 szkół. Zawody te odbyły się 6 i 7 kwietnia 2013 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od początku istnienia Olimpiady odbywają się w Jachrance, która trwale wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekoomicznej.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 48 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

Zwycięzcą XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Jakub Stasik z IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Ajchel z XXVII z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Krzysztof Sikorski z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 19 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej www.pte.pl/owe.

Najlepszymi szkołami w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (4 laureatów), IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie (4 laureatów) i Liceum Ogólnokształcące nr LXIV im. S.I. Witkiewicza w Warszawie (3 laureatów).

W przeddzień zawodów centralnych – 5 kwietnia 2013 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Markiem Belką. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) wygłosił wykład nt. „Europa, Stany Zjednoczone, Chiny i Indie w zglobalizowanym świecie XXI wieku”.

Uroczyste zakończenie XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 17 czerwca 2013 r. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki przez wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. W spotkaniu tym wzięli również udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów Olimpiady.

Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Gospodarki otrzymali:
– Jakub Stasik z IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej – zwycięzca XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
– Zuzanna Ajchel z XXVII z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie – laureatka II miejsca,
– Krzysztof Sikorski z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – zdobywca III miejsca.
Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Na spotkaniu wszyscy laureaci XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Najlepsze szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Przyjęty system nagród sprzyja dalszemu rozwojowi młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady przywiązują wielką wagę. Wykaz sponsorów i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone na stronie internetowej www.pte.pl/owe.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Gospodarki, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 190 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W tym samym dniu odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadziła Beata Jarosz – wiceprezes Zarządu Giełdy.

XXVI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Wicepremieremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Asseco Poland S.A., Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja BRE Banku, Komisja Nadzoru Finansowego, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie KOPIPOL, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.