Do góry

Podsumowanie XXV OWE

 

W roku szkolnym 2011/2012 została przeprowadzana XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Odbyła się ona pod hasłem „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”. Patronat honorowy nad jubileuszową XXV Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 9 listopada 2011 r. Zgłosiło się do nich 12 710 uczniów z 806 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział ponad 270 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 13 stycznia 2012 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 979 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 53 szkół. Zawody te odbyły się 24 i 25 marca 2012 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od początku istnienia Olimpiady odbywają się w Jachrance, która na trwałe wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 53 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

Zwycięzcą XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Jakub Sypniewski z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Drugie miejsce przypadło Michałowi Maśnemu z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Surzyn z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 22 szkół. Pobierz listę laureatów i finalistów XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Najlepszymi szkołami w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (3 laureatów), XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów), I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie (2 laureatów) i V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (2 laureatów).

W przeddzień zawodów centralnych – 23 marca 2012 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Markiem Belką. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) wygłosiła wykład nt. „Model ustroju społeczno-gospodarczego w kontekście makrowikinomii”.

Uroczyste zakończenie XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 13 czerwca 2012 r. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki przez wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. W spotkaniu tym wzięli również udział: wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Gospodarki Aneta Piątkowska oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów Olimpiady.

Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Gospodarki otrzymali:
− Jakub Sypniewski z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie – zwycięzca XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
− Michał Maśny z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie – zdobywca II miejsca,
− Andrzej Surzyn z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie – laureat III miejsca,
− III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – szkoła, która miała w XXV edycji Olimpiady najwięcej laureatów.

Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Na spotkaniu wszyscy laureaci XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, stypendia, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Przyjęty system nagród sprzyja dalszemu rozwojowi młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady przywiązują wielką wagę.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Gospodarki, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 250 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wykaz sponsorów i szczegółowy wykaz nagród przyznanych laureatom oraz relacja z uroczystego zakończenia XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów znajdzie się w Biuletynie PTE” nr 4 – sierpień 2012 r.

W tym samym dniu odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadził dr Ludwik Sobolewski – prezes Zarządu Giełdy.

XXV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Wicepremieremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Asseco Poland S.A., Bank BPH, Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja BRE Banku, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie KOPIPOL, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.