Do góry

Podsumowanie XXIV OWE

W roku szkolnym 2010/2011 została przeprowadzana XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Odbyła się ona pod hasłem „Człowiek w świecie pieniądza”. Patronat honorowy nad XXIV Olimpiadą objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 15 grudnia 2010 r. Do tych zawodów zgłoszonych zostało łącznie 12441 uczniów z 724 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział blisko 270 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 28 lutego 2011 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 899 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych. W tej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia i ich opiekunowie naukowi otrzymali nieodpłatnie książki S. Bratkowskiego pt. Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego (VEDA, Warszawa 2010) ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 58 szkół. Wśród nich było 85 chłopców i 15 dziewcząt. Zawody te odbyły się 16 i 17 kwietnia 2011 r. w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od początku istnienia Olimpiady odbywają się w Jachrance, która na trwałe wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zobacz galerię zdjęć.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 24 szkół. W gronie laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znalazło się 27 chłopców i 3 dziewczęta. Na uwagę zasługuje, że tegoroczne zawody finałowe zostały zdominowane przez uczniów szkół ogólnokształcących. Pobierz listę laureatów i listę finalistów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zwycięzcą XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Arkadiusz Bebel z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Drugie miejsce przypadło ex aequo trzem osobom: Emilowi Derdzie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Michałowi Iwanowiczowi z I Liceum Ogólnokształcącego w Pile oraz Krzysztofowi Aszkowskiemu z Liceum Ekologicznego nr 2 im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Na trzecim miejscu znalazł się Tomasz Kleszcz z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. S.I. Witkiewicza w Warszawie.

Najlepszymi szkołami w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów), I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi (2 laureatów), LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie (2 laureatów), XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (2 laureatów) oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie (2 laureatów).

Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co było szczególnie widoczne podczas części ustnej zawodów. Świadczy o tym już sam fakt, że 30 najlepszych uczestników zajęło tylko 15 miejsc (po kilku ex aequo na tym samym miejscu).

Podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. Fundatorem jednej z nich była Polska Izba Ubezpieczeń. Nagroda ta została przyznana już po raz piąty za najlepszą pracę konkursową z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W bieżącej edycji Olimpiady kapituła nagrody specjalnej przyznała nagrodę Dawidowi Kropidłowskiemu z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz wyróżnienie dla Weroniki Mincewicz z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Ponadto podczas zawodów III stopnia (centralnych) rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w Warszawie. W tegorocznej edycji tego konkursu przyznano dwie równorzędne nagrody dla Anny Maliszewskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze oraz Jana T. Kowalskiego ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za napisanie ciekawych i nieszablonowych esejów na temat rynku funduszy inwestycyjnych.

W przeddzień zawodów centralnych – 15 kwietnia 2011 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Markiem Belką. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP (zobacz galerię zdjęć) Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Andrzej Sławiński (dyrektor generalny Instytutu Ekonomicznego NBP) wygłosił wykład nt. „Jak banki wywołały globalny kryzys finansowy?”.

Uroczyste zakończenie XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 22 czerwca 2011 r. W bieżącym roku laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki przez wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. W spotkaniu tym wzięli również udział: dr Zbigniew Augustynowicz – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, Miłosz Rojek – dyrektor Departamentu Edukacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Zobacz galerię zdjęć.

Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Gospodarki otrzymali:
− Arkadiusz Bebel z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – zwycięzca XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
− XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – szkoła, która miała w bieżącej edycji Olimpiady najwięcej laureatów.

Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Na spotkaniu tym wszyscy laureaci XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, stypendia, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Przyjęty system nagród sprzyja dalszemu rozwojowi młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady przywiązują wielką wagę. Wykaz sponsorów i szczegółowy wykaz nagród przyznanych laureatom oraz relacja z uroczystego zakończenia XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów znajdzie się w „Biuletynie PTE” nr 4 – czerwiec 2011 r.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Wszyscy opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej. Natomiast najlepsza szkoła otrzymała nowoczesny projektor multimedialny oraz komplet książek.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Gospodarki, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 250 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W tym samym dniu odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadziła dr Lida Adamska – członek Zarządu Giełdy.

XXIV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank BPH, Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja BRE Banku, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Narodowy Bank Polski, , PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie KOPIPOL, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Archiwum

Informacje o XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Literatura zalecana w XXIV OWE

Pliki do pobrania związane z XXIV OWE