Do góry

Literatura zalecana w XXIII OWE

Literatura podstawowa

Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

MakroekonomiaMikroekonomia N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Literatura związana z hasłem przewodnim XXIII edycji Olimpiady

R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy znaleźć można poniżej.

Prasa codzienna:
-
Rzeczpospolita
- Gazeta Prawna
- Puls Biznesu
- Parkiet. Gazeta Giełdy

Czasopisma ekonomiczne:
-
Nowe Życie Gospodarcze
- Bank i Kredyt
- Biuletyn Informacyjny NBP  
-
Ekonomista
- Gazeta Bankowa
- Businessman.pl
- Harvard Business Review Polska
- Gazeta Ubezpieczeniowa
- Gospodarka Narodowa
- Tygodnik Finansowy
- Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
- Zeszyty BRE Bank - CASE
- Polityka Społeczna

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
-
słownik haseł ekonomicznych NBP
- słownik terminów Money.pl
- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl
- leksykony Wydawnictwa Placet
- słownik pojęć giełdowych
- słownik pojęć GUS
- encyklopedia Internautica – gospodarka i ekonomia

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
-
GUS
- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009
- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
- Eurostat
- OECD
- OECD Factbook 2009
- World Bank

Źródła internetowe / portale tematyczne:
-
Bankier.pl
-
Forsal.pl
- Inwestycje.pl
- GPW InfoSfera
- Waluty.com
- Karty On-line
- Money.pl
- NBPortal
- Pit.pl
Polski Portal Ubezpieczeniowy
- Reuters Polska  

Pozostałe źródła
Zachęcamy do lektury serii
multimedialnych publikacji pt. „Anatomia sukcesu” oraz „Poradnik Inwestora” przygotowanych przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego można pobrać tutaj.