Do góry

Literatura zalecana w XXII OWE

Literatura podstawowa

Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

MakroekonomiaMikroekonomia P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006–2007.

Literatura związana z hasłem przewodnim XXIII edycji Olimpiady

G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy znaleźć można poniżej.

Prasa codzienna:
-
Rzeczpospolita
- Gazeta Prawna
- Puls Biznesu
- Parkiet. Gazeta Giełdy

Czasopisma ekonomiczne:
-
Nowe Życie Gospodarcze
- Rynek Kapitałowy
- Bank i Kredyt
- Biuletyn Informacyjny NBP  
-
Ekonomista
- Gazeta Bankowa
- Gazeta Ubezpieczeniowa
- Gospodarka Narodowa
- Tygodnik Finansowy
- Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
- Zeszyty BRE Bank - CASE

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
-
słownik haseł ekonomicznych NBP
- słownik terminów Money.pl
- słownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
-
GUS
- OECD
- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008

Portal internetowy dla Czytelników książki
prof. dr. hab. G.W. Kołodki pt. Wędrujący świat.

Źródła internetowe / portale tematyczne:
-
Bankier.pl
- Inwestycje.pl
- Kart On-line
- Money.pl
- NBPortal
- Pit.pl
Polski Portal Ubezpieczeniowy
- Reuters Polska  

Pozostałe źródła
Zachęcamy do lektury serii
multimedialnych publikacji pt. „Anatomia sukcesu” oraz „Poradnik Inwestora” przygotowanych przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego można pobrać tutaj.