Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

5 kwietnia 2019 r.

W przeddzień zawodów centralnych – 5 kwietnia 2019 r. – uczestnicy zawodów finałowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie spotkali się z Panem Pawłem Szałamachą - członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Galeria zdjęć

29 marca 2019 r.

Informacje organizacyjne dot. przyjazdu na zawody III stopnia (centralne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dn. 5 kwietnia 2019 r.

 1. Komitet Okręgowy OWE kupuje bilety na pociąg / autobus dla uczestników z miejscowości, w której mieści się Komitet Okręgowy OWE, tak aby cała grupa podróżowała razem.
 2. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca zbiórki refunduje KG OWE (na podstawie dokumentów potwierdzających przejazd – bilet autobus / pociąg), przy czym szkoła winna zorganizować ten przejazd i pokryć koszty (zostaną one zrefundowane przez KG OWE po doręczeniu biletów).
 3. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nad uczniami do miejsca zbiórki oraz po powrocie z zawodów.
 4. Uczestników prosimy o punktualne przybycie na ustalone miejsce zbiórki, zarówno w miejscu wyjazdu (dot. uczestników).
 5. Uczestnicy podróżujący PKP zobowiązani są posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający prawo do biletu ulgowego (legitymacja szkolna).
 6. Po przyjeździe do Warszawy uczestnicy będą mogli zostawić bagaże w autokarach (będą one czekały na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki, którymi będą później podróżować do Serocka.  
 7. Bezpośrednio spod Pałacu Kultury i Nauki uczestnicy udadzą się na spotkanie z członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego Pawłem Szałamachą. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dostosowanie ubioru do miejsca i rangi gospodarza spotkania.
 8. Wyjazd z Warszawy do Serocka planowany jest około godz. 15:00 (autokary będą czekały na parkingu pod Hotelem Gromada – pl. Powstańców Warszawy 2
 9. Przyjazd do Serocka i zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris  około godz. 17:00

 Pobierz szczegółowe informacje organizacyjne dot. przyjazdu na zawody III stopnia (centralne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dn. 5 kwietnia 2019 r.

21 lutego 2019 r.

Zapraszamy na debatę pt. „Bezwarunkowy dochód podstawowy", która odbędzie się w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów". W debacie udział wezmą: dr hab. Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Ryszard Szarfenberg, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Moderatorem będzie prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Termin:  7 marca 2019 r. (czwartek), godz.16:30

Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie (ul. Nowy Świat 49)

Szczegółowe informacje: tutaj.

Transmisja online dostępna tutaj.

 

6 lutego 2019 r.

W środę, 30 stycznia 2019 r. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zatwierdził listę osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXXII OWE.

Lista osób zakwalifikowanych dostępna jest tutaj.

Wyniki pozostałych uczestników zawodów okręgowych XXXII OWE dostępne są tutaj.

Osobom zakwalifikowanym życzymy owocnych przygotowań do zawodów centralnych, a z pozostałymi uczestnikami mamy nadzieję zobaczyć się za rok.

25 stycznia 2019 r.

Jesteśmy na półmetku zmagań olimpijskich. Zapraszamy do zapoznania się z opinią uczestników zawodów II stopania (okręgowych) XXXII OWE.

"Mocny start do ekonomicznej kariery"

Rozmowa z Anitą Podgórną, uczestniczką eliminacji okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczennicą IV klasy Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

-Czy jest Pani zadowolona z dzisiejszego (11 stycznia br. – red.) egzaminu?

-Egzamin był dosyć trudny. Zwłaszcza pytania zamknięte. Z pytaniami opisowymi dosyć łatwo sobie poradziłam. Pytania związane z analizą finansową nie były dla mnie zbyt trudne.

-Dlaczego właśnie ekonomia jest tą dziedziną nauki, która Panią najbardziej interesuje?

-Uczę się w szkole na kierunku „Ekonomista”. Moje siostry pracują w biurach rachunkowych. Ich pozytywne doświadczenia zachęciły również mnie do podobnej ścieżki kariery. W ramach nauki odbyłam też praktyki w biurze księgowym, które potwierdziły słuszność mojego wyboru. A do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej zachęciła mnie moja wychowawczyni.

-Na jakiej uczelni wyższej chciałaby Pani kontynuować naukę?

-Zastanawiam się na podjęciem studiów na kierunku finanse – rachunkowość na SGGW. Jeżeli na egzaminie maturalnym uzyskam lepsze wyniki niż się spodziewam, to zastanowię się nad wyborem innej uczelni.

 

 

"Najciekawsza jest makroekonomia"

Rozmowa z Jakubem Lechowskim, uczestnikiem eliminacji okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczniem II klasy XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

-Jak ocenia Pan dzisiejszy (11 stycznia br. – red) egzamin, pod kątem swoich wyników?

-Pytania otwarte nie sprawiły mi kłopotów, bo jestem urodzonym humanistą. Natomiast pytania matematyczne były trudne. Sądzę, że w przypadku pytań zamkniętych powinienem otrzymać połowę punktów.

-Skąd się wzięło zainteresowanie ekonomią?

-Ekonomia zajmuje się pieniędzmi. A taki kontekst jest dla mnie zawsze interesujący. Poza tym świetnie opisuje zjawiska zachodzące w świecie. Jest to naprawdę interesująca dziedzina nauki. Najciekawsza jest makroekonomia, która opisuje najszerzej wielkie obszary życia gospodarczego. Wyrazem mojego zainteresowania ekonomią jest udział w symulowanych obradach komitetu ekonomiczno - finansowego ONZ.

-Czy swoją przyszłość zawodową wiąże Pan z ekonomią?

-Ekonomię traktuję jako interesujące hobby. Zamierzam studiować fizykę na zagranicznej uczelni. Biorę pod uwagę kraje skandynawskie i uczelnie angielskie. Nie wykluczam jednak pracy zawodowej, przy wykonywaniu której ekonomia będzie potrzebna. Mam znajomych, którzy ukończyli fizykę a pracują w bankach.

 

12 stycznia 2019 r.

W piątek 11 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w Komitetach Okręgowych w całej Polsce odbył się etap okręgowy XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
 • zadania z analizy finansowej,
 • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXXII OWE.

Galeria zdjęć z zawodów okręgowych XXXII OWE

 
8 stycznia 2019 r.

Z satysfakcją informujemy, że dzięki wsparciu prof. Grzegorza W. Kołodko i wydawnictwa Prószyński i S-ka wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych bieżącej edycji OWE otrzymają książkę Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm autorstwa Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego.

21 grudnia 2018 r.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 
 
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
 
życzy
 
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
20 grudnia 2018 r.

Z satysfakcją informujemy, że dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego (NBP) i życzliwości Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (PWE) wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich nauczyciele zostaną nagrodzeni egzemplarzem książki pod red. A. Dorosza, Z. Olesińskiego oraz L. Pastusiaka pt. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka (PWE, 2018).

Wierzymy, że wspomniana lektura pozwoli uczestnikom zawodów oraz ich nauczycielom na dalsze pogłębianie swojej wiedzy.

 

19 grudnia 2018 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 11:00 w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.

Informacja o miejscu przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla poszczególnych okręgów znajduje się tutaj.

Wszystkim zakwalifikowanym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach olimpijskich! 

Pozostałym dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok.

7 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 30 listopada br. Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej podjęło decyzję o rozpoczęciu konsultacji mających na celu włączenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do sieci olimpiad międzynarodowych.

3 grudnia 2018 r.

Wyniki I etapu XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są już dostępne na stronie OWE. Osobom zakwalifikowanym do kolejnego etapu gratulujemy. Pozostałych zapraszamy do udziału w XXXIII OWE za rok.

Kliknij tutaj.

28 listopada 2018 r.

Zapraszamy na debatę pt. „Świat bankowości", która odbędzie się w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów". W debacie udział wezmą: prof. dr hab. Leszek Dziawgo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Alfred Janc (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Moderatorem dyskusji będzie prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)/

Termin:  6 grudnia 2018 r. (czwartek), godz.16:30

Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie (ul. Nowy Świat 49)

Szczegółowe informacje: tutaj.

Transmisja online dostępna tutaj.

 

7 listopada 2018 r.

W środę, 7 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
- zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXXII OWE (25 pkt). 

Do zawodów szkolnych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się 743 szkoły z całej Polski oraz około 10 tysiący uczestników.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w I stopień zawodów i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokołu zawodów szkolnych XXXII OWE  wersja PDF / wersja RTF.

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia do 18 roku życia - wersja PDF

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej - wersja PDF

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXXII OWE.

 
3 listopada 2018 r.

Zapraszamy na debatę pt. „Wspólna polityka rolna fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego", która odbędzie się w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów".

Termin:  15 listopada 2018 r. (czwartek), godz.16:30

Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie (ul. Nowy Świat 49)

Szczegółowe informacje: tutaj.

Transmisja online dostępna tutaj.

26 października 2018 r.

Informujemy, że formularze zgodny na przetwarzanie danych osobowych są już dostępne, kliknij tutaj.

22 października 2018 r.

Przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostały wysłane listami poleconymi do zgłoszonych szkół.

W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXXII OWE (wersja elektroniczna protokołu dla Komisji Szkolnej OWE do pobrania wersja PDF / wersja RTF).

UWAGA! Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

28 września 2018 r.

UWAGA! Informujemy, że termin zgłaszania udziału szkół do zawodów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2018/2019 został przedłużony do 10 października 2018 r. 

Zgłoś udział.

 
20 września 2018 r.

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” poświęconego XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną).

W numerze m.in.:

 • Spotkanie profesora Adama Glapińskiego, prezesa NBP, z finalistami XXXI OWE
 • Państwo wobec wyzwań współczesnego rynku pracy (Stanisław Owsiak)
 • Przebieg XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem "Wyzwaniania współczesnego rynku pracy" (Stanisław Owsiak)
 • "Piątka" z rynku pracy - czyli ewaluacja XXXI OWE (Radosław Ślusarczyk)
 • Globalizacja versus deglobalizacja - co jest lepsze dla świata i Polski? (Marian Gorynia, Ewa Mińska-Struzik)
 • Nobel z ekonomii - Richard H. Thaler. Lektury obowiązkowe (Elżbieta Mączyńska)
 • Kwestionariusz ekonomisty (Krzysztof Kropidłowski)

a także:

 • Statystyki Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Lista laureatów i finalistów XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Najlepsze szkoły XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Zestawy pytań z zawodów XXXI Olimpaidy Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

6 września 2018 r.

Rozpoczyna się XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium zawodów i zalecanymi pozycjami literatury.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »