Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

27 marca 2015 r.

W przeddzień zawodów centralnych – 27 marca 2015 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prof. dr hab. Andrzejem Sławińskim – Dyrektorem Generalnym Instytutu Ekonomicznego NBP. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Muzeum Numizmatyczne NBP.

16 marca 2015 r.

Informacje organizacyjne dot. przyjazdu na zawody III stopnia (centralne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dn. 27 marca 2015 r.

 1. Komitet Okręgowy OWE kupuje bilety na pociąg / autobus dla uczestników z miejscowości, w której mieści się Komitet Okręgowy OWE, tak aby cała grupa podróżowała razem.
 2. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca zbiórki refunduje KG OWE (na podstawie dokumentów potwierdzających przejazd – bilet autobus / pociąg), przy czym szkoła winna zorganizować ten przejazd i pokryć koszty (zostaną one zrefundowane przez KG OWE po doręczeniu biletów).
 3. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nad uczniami do miejsca zbiórki oraz po powrocie z zawodów.
 4. Uczestników prosimy o punktualne przybycie na ustalone miejsce zbiórki, zarówno w miejscu wyjazdu (dot. uczestników).
 5. Po przyjeździe do Warszawy uczestnicy będą mogli zostawić bagaże w autokarach (będą one czekały na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki (od strony ul. Emilii Plater, obok Muzeum Techniki), którymi będą później podróżować do Jachranki.
 6. Bezpośrednio spod Pałacu Kultury i Nauki uczestnicy udadzą się na spotkanie z Prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dostosowanie ubioru do miejsca i rangi gospodarza spotkania.
 7. Po spotkaniu z Prezesem NBP planowany jest poczęstunek i zwiedzanie Muzeum Numizmatycznego NBP.
 8. Wyjazd z Warszawy planowany jest około godz. 16:30 (autokary będą czekały na parkingu pod Hotelem Gromada – pl. Powstańców Warszawy 2).
 9. Przyjazd do Jachranki i zakwaterowanie w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej około godz. 17:30.
 

 

20 lutego 2015 r.

80 LAT SKO PKO BANKU POLSKIEGO

Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego (SKO) są obecne w szkołach już od 80 lat. Od momentu rewitalizacji programu w 2012 roku SKO stało się najbardziej innowacyjnym programem edukacji finansowej w Polsce. W nowoczesnym serwisie internetowym SKO oszczędza już ponad 157 tysięcy uczniów, a przesłanie edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości, oszczędzania, ekologii oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dociera do prawie 1 miliona najmłodszych oraz do około 2 milionów rodziców.

Szkolne Kasy Oszczędności prowadzone przez największy polski bank obchodzą w tym roku 80. urodziny. W programie uczestniczy dziś ponad 4,6 tysiąca placówek oświatowych, czyli co trzecia polska szkoła podstawowa i liczba ta systematycznie rośnie. Tysiące polskich dzieci pomnaża swoje oszczędności, korzystając z atrakcyjnie oprocentowanych rachunków oraz zaprojektowanego z myślą o nich serwisu bankowości internetowej. 

Pierwsze kasy szkolne, w których uczniowie mogli gromadzić swoje kieszonkowe, powstały w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w. Na ziemiach polskich idea SKO rozwijała się głównie w zaborze austriackim. Po odzyskaniu niepodległości, dzięki okólnikowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stanisława Grabskiego, tworzenie SKO zostało uregulowane prawnie. Na początku 1935 r. szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP.

Z okazji jubileuszu objęcia kuratelą Szkolnych Kas Oszczędności przez PKO Bank Polski, zorganizowana została wystawa „80 lat SKO”, która pokazuje fenomen SKO – zarówno tego sprzed 80 lat, jak i obecnego, opartego na innowacyjnych technologiach, kompleksowego programu edukacyjnego. Narrację wystawy wzbogacają zdjęcia, plakaty, eksponaty, w tym wiele unikatowych, a także elementy multimedialne. Wystawę można obejrzeć w siedzibie centrali PKO Banku Polskiego przy ulicy Puławskiej 15 w Warszawie do 6 marca 2015 r. Równolegle na stronie www.pkobp.pl/80-lat-sko została też uruchomiona wirtualna wersja wystawy.

PKO Bank Polski od lat angażuje się w edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży, umożliwiając im praktyczną naukę finansów poprzez nowoczesną i kompleksową ofertę dla młodych. Fundacja PKO Banku Polskiego jest mecenasem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Od 2012 roku w nowej formule funkcjonują Szkolne Kasy Oszczędności dla uczniów w wieku 6-13 lat, zaś w lipcu 2013 roku Bank jako pierwszy w Polsce wprowadził PKO Junior dla dzieci poniżej 13. roku życia. W ofercie dostępne jest również PKO Konto Pierwsze dla osób pomiędzy 13. a 17. rokiem życia, oraz odświeżone PKO Konto dla Młodych dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Łącznie Bank obsługuje ponad 800 tysięcy klientów w grupie wiekowej 0-26.

Pobierz folder informacyjny "80 lat SKO PKO Banku Polskiego".

[z informacji prasowej Banku PKO BP]

18 lutego 2015 r.

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów nastąpi do 18 lutego 2015 r.

Pobierz informację dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

28 stycznia 2015 r.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami została ogłoszona przez Komitet Główny - szczegóły tutaj.

9 stycznia 2015 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 9 stycznia 2015 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
 • zadania z analizy finansowej,
 • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXVIII OWE.

8 grudnia 2014 r.

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego oraz wieloletniej współpracy z Polskim Wydawnictwem Ekonomicznym każdy uczestnik przystępujący do zawodów II stopnia (okręgowych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzyma nieodpłatnie egzemplarz książki M. Bałtowskiego i P. Kozarzewskiego Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013 (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014).

30 listopada 2014 r.

Listy z osobami zakwalifikowanymi do zawodów II stopnia (okręgowych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostały ogłoszone przez wszystkie Komitety Okręgowe OWE. Szczegółowe informacje znajdują się << tutaj >>.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach olimpijskich! 

5 listopada 2014 r.

W środę, 5 listopada 2014 r. o godzinie 9:00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
- zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXVIII OWE (25 pkt). 

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVIII OWE.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokołu zawodów szkolnych XXVIII OWE - wersja PDF / wersja RTF

25 października 2014 r.

Zapraszamy na IX Kongres Obywatelski, który odbędzie w Auli Politechniki Warszawskiej 25 października 2014 r. Wstęp wolny.

W sesji otwierającej Kongres weźmie udział prezes PTE prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest partnerem merytorycznym sesji nr 3 pt. "Rola polskich championów w pobudzaniu innowacyjności i ekspansji zagranicznej MŚP" (zobacz).

Cały program Kongresu można znaleźć tutaj.
 

21 października 2014 r.

Przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostały wysłane listami poleconymi do zgłoszonych szkół.

W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXVIII OWE (wersja elektroniczna protokołu dla Komisji Szkolnej OWE do pobrania wersja PDF / wersja RTF).

UWAGA! Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

30 września 2014 r.

30 września 2014 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Miło nam poinformować, że w tym roku do zawodów zgłoszonych zostało 13065 uczniów z 864 szkół. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy uczestnikom sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

12 września 2014 r.

Konkurs na pracę pisemną NBP (XIII edycja)

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • gimnazja: Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego
 • szkoły ponadgimnazjalne: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczający do szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Autorom najlepszych prac Kapituła zostaną atrakcyjne nagrody pieniężne. Również nauczyciele (opiekunowie merytoryczni) najlepszych prac otrzymają nagrody.

Prace można nadsyłać do 17 października 2014 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Konkursu.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 5 grudnia 2014 r.

Więcej informacji na stronie: www.nbp.pl/PracaPisemna2014

5 września 2014 r.

Przyjmowanie zgłoszeń szkół do zawodów XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej rozpocznie się 5 września 2014 r. 

Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia zajmuje tylko kilka miniut, a nagrody czekają!

2 września 2014 r.

Został opublikowany numer specjalny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” poświęcony XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną).

W numerze m.in.:

 • Polska transformacja ustrojowa z perspektywy ćwierćwiecza (Zdzisław Sadowski)
 • Strefa euro – szansa czy zagrożenie? (Marek Belka)
 • Olimpijczycy pytają prezesa NBP
 • Gospodarka potrzebuje otwartych umysłów (Janusz Piechociński)
 • Pytania do Wicepremiera
 • Jaką rolę odgrywa rynek kapitałowy w gospodarce (Beata Jarosz)
 • Pytania do Wiceprezes GPW
 • Olimpiada uśmiechu (Grzegorz Wałęga)
 • Chwalę się tytułem olimpijczyka. Rozmowa z Pawłem Blajerem 
 • Moja przygoda we Vlotho (Jakub Łabuń)
 • Wnioski z ewaluacji XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Grzegorz Wałęga)
 • Komu opłaca się feminizm? (Zuzanna Ajchel, Marcin Wroński)

a także:

 • Tour de OWE, czyli kalendarium XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
 • Statystyki XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Lista laureatów i finalistów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Najlepsze szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Zestawy pytań z zawodów XXVII Olimpaidy Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

31 sierpnia 2014 r.

Został opublikowany Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną), a w nim m.in.:

 • Informacje o bieżącej edycji
 • Kalendarium zawodów
 • Nagrody w Olimpiadzie
 • Wykaz mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Schemat zgłoszenia udziału szkoły w zawodach
 • Dane teleadresowe organizatorów
 • Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (kadencja 2012–2017)
 • Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Program Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Literatura i źródła wiedzy zalecane w przygotowaniach do XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

Wersja ppapierowa Informatora... oraz plakaty promujące bieżącą edycję zawodów zostały wysłane do wszystkich szkół ponadgimanzjalnych w Polsce trafi w wersji papierowej. 

10 sierpnia 2014 r.

Michał Puchalski z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie oraz Jakub Łabuń z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – laureatów XXVII OWE uczestniczy w polsko-niemieckim seminarium „Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i Polsce. Seminarium we Vlotho n/Weserą (10-24.08.2014 r.) organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Gesamteuropäisches Studienverk oraz Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy).

Wyjazd na seminarium do Vlotho jest jedną z nagród fundowancyh corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

15 lipca 2014 r.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w 2015 r. będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji oraz technik organizacji reklamy.

Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej oceny. Szczególnie gorąco zachęcamy osoby uczęszczające do technikum do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Warto skorzystać z możliwości uzyskania zwolnienia z egzaminu zawodowego!

4 lipca 2014 r.

Miło nam poinformować, że XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana w roku szkolnym 2014/2015 pod hasłem "Polska droga do wolności gospodarczej – 25 lat transformacji" została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

18 czerwca 2014 r.

Uroczyste zakończenie XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 18 czerwca 2014 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. Gospodarzem spotkania był wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Przed spotkaniem w Ministerstwie Gospodarki, odbyła się też wizyta laureatów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W trakcie spotkania laureaci odwiedzili Salę Notowań oraz spotkali sie z wiceprezes Zarządu Giełdy Beatą Jarosz.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »