Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

5 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z literaturą zalecaną w przygotowaniach do XXXIV OWE (tutaj).

5 sierpnia 2020 r.

Miło nam poinformować, że XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana w roku szkolnym 2020/2021 pod hasłem "Ekonomia wobec kryzysówGospodarcze i społeczne skutki pandemiizostała objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Adama Glapińskiego.

3 lipca 2020 r.

Finalistów XXXIII OWE zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniem "Wioska Olimpijska 2020".
Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/265444564567385

25 czerwca 2020 r.

W imieniu naszego partnera Narodowego Banku Polskiego informujemy o konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XIII edycja), doktorską i habilitacyjną (VII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych.

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
 • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

 

Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają
w przypadku pracy doktorskiej:

 • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
 • trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

w przypadku pracy habilitacyjnej:

 • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
 • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

 

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.

 

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać
na adres :

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską lub Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

 

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2020 r.

 

Kontakt:

Beata Przywoska

e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl

tel. 22 185 44 41

 

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe: www.nbp.pl/konkursy

 

8 czerwca 2020 r.

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej XXXIV OWE odbędzie się pod hasłem: "Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii."

4 kwietnia 2020 r.

Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów

życzy

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

26 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w  którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów. Najważniejsze  rozstrzygnięcia ww rozporządzenia to:

1) od dnia wejścia  w życie rozporządzenia tj. od  26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;

2) wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad w olimpiadach dwustopniowych;

3) organizatorzy olimpiad z etapem międzynarodowym określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej;

4) należy zmienić regulaminy olimpiad najpóźniej w terminie do 10  kwietnia  br.

W związku z powyższym informujemy, że III etap (centralny) zawodów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostaje odwołany. 

Informacja o kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej zostanie Państwu przekazana po akceptacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stosowanych rozwiązań przyjętych przez Komitet Główny OWE.

20 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku w wydaniem Rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO z dnia 16 marca 2020 r. (tutaj) informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i pracuje nad optymalnym dla uczestników rozwiązaniem zaistniałej trudnej sytuacji. Prosimy o cierpliwość. Obecnie wiążąca dla Komitetu jest decyzja MEN z dnia 13 marca 2020 r. o zmianie terminu zawodów centralnych.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tym trudnym czasie.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

13 marca 2020 r.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej został zmieniony termin zawodów centralnych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Nowy termin zawodów to 6-7 czerwca br. Decyzja podyktowana jest obecną sytuacją epidemiologiczną.

9 marca 2020 r.

WYDARZENIE ODWOŁANE!

Zapraszamy na debatę pt. Michał Kalecki - ekonomista i człowiek" z udziałem prof. dr hab. Leszka J. Jasińskiego z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Joanny Kotowicz - Jawor z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, mgr Grzegorza Konata ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Jerzego Osiatyńskiego z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Podstawą dyskusji będzie książka Leszka J. Jasińskiego "Michał Kalecki odczytany po pół wieku". Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2019. Moderatorem będzie prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Termin:   12 marca 2020 r. (czwartek), godz.16:30

Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie (ul. Nowy Świat 49)

Szczegółowe informacje: tutaj.

Transmisja online dostępna tutaj.

6 lutego 2020 r.

Miło nam poinformować, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) oraz Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna zawarły 3-letnie porozumienie. Na jego podstawie, OWE jest jedynym konkursem wiedzy w Polsce, który wyłania uczestników MOE.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, wybrana w ramach zawodów OWE drużyna (zatwierdzona przez Komitet Główny OWE) ma statut reprezentacji Polski.
Zawody III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej odbędą się w Nur-sultan (dawna Astana), zob. tutaj.

Zasady wyłaniania członków reprezentacji Polski zob. Regulamin OWE.
 

 

5 lutego 2020 r.

W środę, 29 stycznia 2020 r. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zatwierdził listę osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXXIII OWE.

Lista osób zakwalifikowanych dostępna jest tutaj.

Wyniki pozostałych uczestników zawodów okręgowych XXXIII OWE dostępne są tutaj.

Osobom zakwalifikowanym życzymy owocnych przygotowań do zawodów centralnych, a z pozostałymi uczestnikami mamy nadzieję zobaczyć się za rok.

29 stycznia 2020 r.

Zapraszamy na debatę pt. "Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa" z udziałem dr hab. Hanny Kuzińskiej z Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Jerzego Żyżyńskiego, członka Rady Polityki Pieniężnej i dr Marka Bełdzikowskiego, radcy prawnego i doradcy podatkowego specjalizującego się w VAT. Moderatorem będzie prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Termin:  30 stycznia 2020 r. (czwartek), godz.16:30

Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie (ul. Nowy Świat 49)

Szczegółowe informacje: tutaj.

Transmisja online dostępna tutaj.

15 stycznia 2020 r.

Zapraszamy na debatę pt. „Gospodarka nieposłuszna ekonomistom", która odbędzie się w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów". W debacie udział wezmą: prof. Andrzej Sopoćko, prof. Andrzej K. Koźmiński, prof. Alojzy Z. Nowak. Moderatorem będzie prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Partnerem "czwartku" jest PWE.

Termin:  16 stycznia 2020 r. (czwartek), godz.16:30

Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie (ul. Nowy Świat 49)

Szczegółowe informacje: tutaj.

Transmisja online dostępna tutaj.

10 stycznia 2020 r.

W czwartek 9 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w Komitetach Okręgowych w całej Polsce odbył się etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
 • zadania z analizy finansowej,
 • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXXIII OWE.

 

 
23 grudnia 2019 r.

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym roku składa Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

18 grudnia 2019 r.

Z satysfakcją informujemy, że dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego (NBP) i życzliwości Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (PWE) wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich nauczyciele zostaną nagrodzeni egzemplarzem książki A. Sopoćki pt. Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku (PWE, 2019).

Wierzymy, że wspomniana lektura pozwoli uczestnikom zawodów oraz ich nauczycielom na dalsze pogłębianie swojej wiedzy.

 

13 grudnia 2019 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.

Informacja o miejscu przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla poszczególnych okręgów znajduje się tutaj.

Wszystkim zakwalifikowanym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach olimpijskich! 

Pozostałym dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok.

6 grudnia 2019 r.

KOMUNIKAT!

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DSKKZ-WKD.4055.29.2019.MBS termin II etapu XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został zmieniony na 9 stycznia 2020 r.

Godzina przeprowadzenia zawodów nie uległa zmianie. Informacja o miejscu przeprowadzeniu zawodów (właściwego poszczególnym okręgom) będzie przekazana zgodnie z Regulaminem OWE.

5 grudnia 2019 r.

Wyniki I etapu XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są już dostępne na stronie OWE. Osobom zakwalifikowanym do kolejnego etapu gratulujemy. Pozostałych zapraszamy do udziału w XXXIV OWE za rok.

Kliknij tutaj.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »