Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

28 stycznia 2009

Posiedzenie Rady Sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyskusja nad propozycjami myśli przewodniej XXIII OWE.

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zatwierdzenie listy 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pobierz plik).

8 stycznia 2009

Odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).
UWAGA!!! WAŻNE!!! Termin zawodów II stopnia (okręgowe) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został przesunięty z 9 stycznia 2009 r. (piątek) na 8 stycznia 2009 r. (czwartek) z uwagi na pierwotną kolizję terminu zawodów z maturą próbną z j. polskiego.

31 grudnia 2008

Została zaktualizowana lista uczelni, które stosują preferencje dla laureatów bądź finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jest to już ponad 40 uczelni! Szczegóły w zakładce „Nagrody i sponsorzy” (pobierz plik z wykazem uczelni).

30 listopada 2008

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami. Listy można pobrać tutaj.

6-12 listopada 2008

Przekazanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołami.

5 listopada 2008

Odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało 15117 uczniów z 944 szkół. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów I stopnia (szkolnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można pobrać tutaj.

22 października 2008

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXII OWE (wersja elektroniczna do pobrania tutaj). Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

6-10 października 2008

Wysyłka do szkół wydania specjalnego książki prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodki pt. Wędrujący świat (Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008).

30 września 2008

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

5 września 2008

Miło nam poinformować, że do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączył Bank Gospodarki Żywnościowej SA.

15 sierpnia 2008
13 sierpnia 2008

Miło nam poinformować, że do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączył Bank Ochrony Środowiska SA.

11 sierpnia 2008

Miło nam poinformować, że do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyła Telekomunikacja Polska SA.

1 lipca 2008

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – podsumowanie zawodów XXI OWE oraz przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2008/2009.

11 czerwca 2008

Uroczyste spotkanie w Ministerstwie Finansów Sekretarz Stanu Elżbiety Suchockiej-Roguskiej z laureatami XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycielami, dyrektorami szkół oraz sponsorami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród (zobacz informacje na stronach internetowych Ministerstwa Finansów).
- Wykaz sponsorów i nagród dla laureatów XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
- Informacja o przebiegu i wynikach XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
- Pobierz klip z zakończenia XXI Olimpiady

Wizyta laureatów XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycieli, dyrektorów szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie połączona ze spotkaniem z członkiem Zarządu GPW.

8 i 9 marca 2008

Odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Zwycięzcą XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Serdecznie gratulujemy!
Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXI OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).

7 marca 2008

Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. „Inwestowanie w kapitał ludzki”. Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Dom Ekonomisty przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie, sala 109. Pobierz program konferencji. Okolicznościowe wydawnictwa przygotowane z okazji Jubileuszu XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – książka pt. Inwestowanie w kapitał ludzki, pod red. Stanisławy Borkowskiej oraz album pt. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w perspektywie. Historia i teraźniejszość, pod red. Artura Polloka do nabycia w księgarni on-line.

5 marca 2008

Miło nam poinformować, że do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyło Biuro Informacji Kredytowej SA oraz Fakro. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych naszych Sponsorów!

29 lutego 2008

Miło nam poinformować, że do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyło Wydawnictwo C.H. Beck. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Sponsora!

8 lutego 2008

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów - pobierz plik.