Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

8 i 9 marca 2008

Odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Zwycięzcą XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Serdecznie gratulujemy!
Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXI OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).

7 marca 2008

Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. „Inwestowanie w kapitał ludzki”. Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Dom Ekonomisty przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie, sala 109. Pobierz program konferencji. Okolicznościowe wydawnictwa przygotowane z okazji Jubileuszu XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – książka pt. Inwestowanie w kapitał ludzki, pod red. Stanisławy Borkowskiej oraz album pt. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w perspektywie. Historia i teraźniejszość, pod red. Artura Polloka do nabycia w księgarni on-line.

5 marca 2008

Miło nam poinformować, że do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyło Biuro Informacji Kredytowej SA oraz Fakro. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych naszych Sponsorów!

29 lutego 2008

Miło nam poinformować, że do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyło Wydawnictwo C.H. Beck. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Sponsora!

8 lutego 2008

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów - pobierz plik.

5 lutego 2008

Miło nam poinformować, że do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyła Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Sponsora!

24 stycznia 2008

Lista 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - pobierz.

23 stycznia 2008

Posiedzenie Rady Sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyskusja nad propozycjami myśli przewodniej XXII OWE.

21 stycznia 2008

Przekazanie przez Komitety Okręgowe do Komitetu Głównego prac z zawodów II stopnia (okręgowych), które uzyskały co najmniej minimum punktów ustalone przez Komitet Główny.

5 stycznia 2008

Odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okregowych XXI OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj). 

31 grudnia 2007

Została zaktualizowana lista uczelni, które stosują preferencje dla laureatów bądź finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jest to już 38 uczelni! Szczegóły w zakładce „Nagrody i sponsorzy” (pobierz plik z wykazem uczelni).

17 grudnia 2007

Miło nam poinformować, że do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyło Wydawnictwo Difin. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Sponsora!

3 grudnia 2007

Listy zakwalifikowanych zawodników (inicjały + PESEL/data urodzenia) zostały opublikowane na podstronach poszczególnych Komitetów Okręgowych. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom zakwalifikowanym do zawodów II stopnia (okręgowych) XXI OWE!

30 listopada 2007

Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników i ich szkoły o zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia (okręgowych).

12 listopada 2007

Komisje Szkolne wysłały najlepsze prace wraz z protokołem z zawodów szkolnych do właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego.

5 listopada 2007

W szkołach odbyły się zawody I stopnia XXI OWE. Klucz z odpowiedziami na pytania zawodów I stopnia (szkolnych) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady  (plik można pobrać tutaj).

22 października 2007

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXI OWE (pobierz wersję elektroniczną). Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

3 października 2007

Miło nam poinformować, że do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dołączyło Biuro Informatyki Stosowanej „Format” z Legnicy. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Sponsora!

30 września 2007

Upłynął termin powiadomienia przez szkoły właściwego Komitetu Okręgowego o przystąpieniu do Olimpiady. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

25 września 2007

Za pięć dni mija termin zgłaszania udziału szkół w XXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Prosimy o terminowe przesłanie kart zgłoszeń do właściwych miejscowo Komitetów Okręgowych.