Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

30 listopada 2009

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami. Listy można pobrać tutaj.

6-12 listopada 2009

Przekazanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołami.

5 listopada 2009

Odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało 14066 uczniów z 837 szkół. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można pobrać tutaj.

22 października 2009

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXIII OWE (wersja elektroniczna do pobrania tutaj). Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

5 października 2009

Miło nam poinformować, że honorowy patronat nad XXIII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

30 września 2009

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

20 sierpnia 2009

Został opublikowany "Informator o XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Hasło przewodnie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 to „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.

10 lipca 2009

Został opublikowany kolejny numer specjalny Biuletynu PTE poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

1 lipca 2009

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – podsumowanie zawodów XXII OWE oraz przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010.

29 maja 2009

Uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - spotkanie w Ministrestwie Finansów z laureatami, ich opiekunami naukowymi, dyrektorami szkół oraz sponsorami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród.

Wizyta laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycieli, dyrektorów szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie połączona ze spotkaniem z prezesem GPW.

25 maja 2009

Został opublikowany kolejny numer specjalny Biuletynu PTE poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

14–17 kwietnia 2009

Wyjazd studyjny 5 laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do Parlamentu Europejski (Bruksela) na zaproszenie europosła prof. dr hab. Dariusz Rosati. Zobacz zdjęcia w galerii.

28 i 29 marca 2009

Odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Zwycięzcą XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Wacław Kacmajor z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Serdecznie gratulujemy!
Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj). Zobacz zdjęcia w galerii.

25 marca 2009

Został opublikowany numer specjalny Biuletynu PTE poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

18 marca 2009

Miło nam poinformować, że w dniach 14-17 kwietnia 2009 r. odbędzie się wyjazd studyjny do Brukseli, na który poseł do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Dariusz Rosati zaprosił 5 laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (plan wyjazdu).

12 marca 2009

Miło nam poinformować, że wszystkie szkoły, których uczniowie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, otrzymają komplet książek wydanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wysyłka książek jest współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

10 marca 2009

Została uruchomiona wersja testowa (beta) nowej witryny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem www.owe.pte.pl. Nowy portal jest współfinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji naszej strony!

2 marca 2009

Miło nam poinformować, że w ramach działań mających na celu kształtowanie postaw ekologicznych, wszyscy finaliści XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymają trzy pozycje książkowe o tematyce ekologicznej. Zakup książek jest współfinansowany z dotacji Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13 lutego 2009

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów (pobierz plik).

9 lutego 2009

Miło nam poinformować, że podczas zawodów III stopnia (centralnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostaną przeprowadzone dwa konkursy o nagrodę specjalną. Fundatorami nagród jest Polska Izba Ubezpieczeń oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych naszego Sponsorów!