Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

8 grudnia 2010

W związku z kolizją terminów zawodów I stopnia (szkolnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z zawodami finałowymi Olimpiady Wiedzy o Finansach w dn. 15 grudnia 2010 r. informujemy, że dla uczestników zgłoszonych do XXIV OWE i jednocześnie uczestniczących w zawodach finałowych OWoF zawody szkolne OWE odbędą się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie (ul. Edisona 2) – rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00. Nadzór nad przebiegiem zawodów dla tej grupy uczestników sprawować będą członkowie Komitetu Okręgowego OWE w Warszawie oraz Komitetu Głównego OWE.

29 listopada 2010

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXIV OWE (wersja elektroniczna do pobrania tutaj). Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

15 listopada 2010

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

25 października 2010

Opublikowanie Informatora o XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wersja elektroniczna do pobrania tutaj .

22 października 2010

Podpisanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowy na dofinansowanie zawodów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

14 października 2010

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w zawodach XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za pomocą elektronicznego formularza, który znajduje się pod adresem http://www.pte.pl/zgloszenia_owe/.

15 września 2010

Laureaci i finaliści XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej biorą udział w programie „Przedsiębiorczość” emitowanym TVP Info (emisja w każdą sobotę o godz. 14:00). Zapraszamy do oglądania! Archiwalne odcinki można zobaczyć na stronie internetowej TVP.pl.

8 września 2010

Przedłożenie do akceptacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmienionego kosztorysu wraz z uaktualnionym harmonogramem zawodów bieżącej edycji Olimpiady.

6 września 2010

Połączone posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w sprawie przyszłości Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele mecenasów i partnerów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

31 sierpnia 2010

Miło nam poinformować, że prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka objął honorowy patronat nad XXIV Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej.

25 sierpnia 2010

Ogłoszenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyników otwartego konkursu ofert na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach 2010–2013. Oferta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uzyskała najwyższą ocenę spośród wszystkich olimpiad zawodowych. Jednocześnie decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, kwota dotacji przyznanej dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na organizację zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w latach 2010–2013 została zmniejszona o ponad 63% względem kwoty wnioskowanej (zob. tutaj).

Uaktualniony komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2011 r. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista.

15 sierpnia 2010

Został opublikowany numer specjalny Biuletynu PTE poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

6 lipca 2010

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – podsumowanie zawodów XXIII OWE oraz przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010.

21 czerwca 2010

Uroczyste zakończenie XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z laureatami, ich opiekunami naukowymi, dyrektorami szkół oraz sponsorami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród.

Wizyta laureatów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycieli, dyrektorów szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie połączona ze spotkaniem z prezesem GPW.

20 i 21 marca 2010

Odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Zwycięzcą XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został został Piotr Żoch z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. W dwudniowej rywalizacji przyznano 30 tytułów laureata i 69 tytułów finalisty XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXIII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj). Zobacz zdjęcia w galerii.

12 lutego 2010

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów (pobierz plik).

8 lutego 2010

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedizbą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, którą otrzyma autor najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat: Decyzje inwestycyjne uczestników funduszy inwestycyjnych wobec wahań koniunktury (pobierz dodatkowe informacje).

29 stycznia 2010

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Polska Izba Ubezpieczeń z siedizbą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeń, którą otrzyma autor najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat: Rola ubezpieczeń komercyjnych w stabilizacji wahań koniunkturalnych (pobierz dodatkowe informacje).

21 stycznia 2010

Posiedzenie Rady Sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyskusja nad propozycjami myśli przewodniej XXIV OWE.

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zatwierdzenie listy 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pobierz plik).

6 stycznia 2010

Odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).