Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

30 września 2011

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało 12710 uczniów z 806 szkół. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

30 sierpnia 2011

Został opublikowany numer specjalny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (do pobrania tutaj). Zapraszamy do lektury!

14–28 sierpnia 2011

Odbyło się jubileuszowe XX seminarium naukowe we Vlotho (Niemcy), którego tytułem była: „Społeczna gospodarka rynkowa w Niemieckiej Republice Federalnej i integracja europejska”. Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Fundację Ludwiga Erharda z Bonn. W seminarium uczestniczyło dwóch laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: Krzysztof Aszkowski oraz Mateusz Małek. Przeczytaj spostrzeżenia M. Małka na temat seminarium we Vlotho (pobierz plik).

11 sierpnia 2011

Zostaje uaktualniony komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 r. (plik z uaktualnieniem tutaj). Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec [nowość!].

10 sierpnia 2011

Został opublikowany Informator o XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wersja elektroniczna do pobrania tutaj i w zakładce "Do pobrania".

30 czerwca 2011

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – podsumowanie zawodów XXIV OWE oraz przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2011/2012.

22 czerwca 2011

Wizyta laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycieli, dyrektorów szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie z wiceprezesem GPW dr Lidią Adamską. Zobacz fotografie w galerii.

Uroczyste zakończenie XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów. Z laureatami i ich opiekunami naukowymi spotkał się wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Notka o spotkaniu na stronie Ministerstwa Gospodarki. Zobacz fotografie w galerii.

18-19 czerwca 2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestniczyli w Dniach Otwartych w centrali NBP. Szczegóły tutaj i tutaj.

16 i 17 kwietnia 2011

Odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Zwycięzcą XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został został Arkadiusz Bebel z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. W dwudniowej rywalizacji przyznano 30 tytułów laureata i 70 tytułów finalisty XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXIV OWE do pobrania tutaj.

15 kwietnia 2011

Spotkanie uczestników zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Markiem Belką. Zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego NBP. Zob. informację na stronie NBP, video 1, video 2.

31 marca 2011

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów (pobierz plik ).

25 marca 2011

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Polska Izba Ubezpieczeń z siedizbą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeń. W bieżącej edycji otrzyma ją osoba, która uzyska najlepszy wynik z testu wiedzy z zakresu ubezpieczeń. Pytania testowe będą przygotowane na podstawie publikacji dr. Marcina Kawińskiego pt. Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Warszawa 2010 (wersja elektroniczna do pobrania ze strony piu.org.pl – http://piu.org.pl/wydania-specjalne). Gorąco zachęcamy do rywalizacji o Nagrodę Specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeń!

18 marca 2011

Posiedzenie Rady Sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyskusja nad propozycjami myśli przewodniej jubileuszowej XXV OWE.

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zatwierdzenie listy 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pobierz plik).

28 lutego 2011

odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - rozpoczęcie o godz. 11:00. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).

16 lutego 2011

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą mogli przystąpić do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, którą otrzyma autor najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat: Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w planowaniu domowego budżetu. Studium przypadku dla trzech hipotetycznych gospodarstw domowych o różnych cechach społeczno-ekonomicznych (pobierz dodatkowe informacje). Gorąco zachęcamy do rywalizacji o Nagrodę Specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami!

2 lutego 2011

Dla wszystkich opiekunów naukowych uczestników XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) Komisja Nadzoru Finansowego ufundowała nośniki pamięci podręcznej (pendrive'y) z materiałami edukacyjnymi.

31 stycznia 2011

Miło nam poinformować, że dzięki uprzejmości Narodowego Banku Polskiego wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich opiekunowie naukowi otrzymają nieodpłatnie egzemplarz książki S. Bratkowskiego pt. Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego (Warszawa 2010).

20 stycznia 2011

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami. Listy można pobrać tutaj .

16-22 grudnia 2010

Przekazanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołami.

15 grudnia 2010

Odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało blisko 12,5 tys. uczniów z 724 szkół. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można pobrać tutaj.