Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

4 lipca 2012 r.

Odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – podsumowanie zawodów XXV OWE i kończącej się kadencji Komitetu Głównego OWE (2007-2012).

Podczas posiedzenie została przeprowadzona dyskusja nad założeniami programowo-organizacyjnymi XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2012/2013.

3 lipca 2012 r.

Mamy dobrą informację: decyzją Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w 2013 r. laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nie tylko – jak to było do tej pory – w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec, ale także w zawodach: technik rachunkowości i technik administracji!

Już dziś pomyśl o udziale w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Masz szansę uzyskać zwolnienie z egzaminu zawodowego!

13 czerwca 2012

Wizyta laureatów XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycieli, dyrektorów szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie z prezesem GPW dr Ludwikiem Sobolewskim (zobacz fotogalerię).

Uroczyste zakończenie XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów. Z laureatami i ich opiekunami naukowymi spotkał się wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Notka o spotkaniu na stronie Ministerstwa Gospodarki. Zobacz fotogalerię.

24 i 25 marca 2012

Odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Zwycięzcą XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Jakub Sypniewski z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W dwudniowej rywalizacji przyznano 30 tytułów laureata i 69 tytułów finalisty XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXV OWE do pobrania tutaj.

23 marca 2012

Odbyło się spotkanie uczestników zawodów III stopnia (centralnych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Markiem Belką połączone ze zwiedzaniem Gabinetu Numizmatycznego NBP.

10 marca 2012

Opublikowano ramowy harmonogram zawodów III stopnia (centralnych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pobierz).

22 lutego 2012

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów (pobierz plik).

20 lutego 2012 r.

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów.

8 lutego 2012

Posiedzenie Rady Sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyskusja nad propozycjami myśli przewodniej XXVI OWE.

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zatwierdzenie listy 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pobierz plik).

23 stycznia 2012

Zachęcamy do udziału w "Wielkim Teście Wiedzy Ekonomicznej" organizowanym przez TVP i NBP. Do wygrania cenne nagrody! Więcej na temat projektu oraz pretestów na stronie internetowej oraz facebooku.

13 stycznia 2012

Odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - rozpoczęcie o godz. 11:00. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej . Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).

3 grudnia 2011

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami. Listy można pobrać tutaj.

10–16 listopada 2011

Przekazanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołami.

9 listopada 2011

Odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów I stopnia (szkolnych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można pobrać tutaj.

21 października 2011

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXV OWE (wersja elektroniczna do pobrania tutaj). Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

4 października 2011

Miło nam poinformować, że Honorowy Patronat nad jubileuszową XXV Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski (pismo). Zob. też serwis prezydent.pl.

30 września 2011

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało 12710 uczniów z 806 szkół. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

30 sierpnia 2011

Został opublikowany numer specjalny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (do pobrania tutaj). Zapraszamy do lektury!

14–28 sierpnia 2011

Odbyło się jubileuszowe XX seminarium naukowe we Vlotho (Niemcy), którego tytułem była: „Społeczna gospodarka rynkowa w Niemieckiej Republice Federalnej i integracja europejska”. Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Fundację Ludwiga Erharda z Bonn. W seminarium uczestniczyło dwóch laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: Krzysztof Aszkowski oraz Mateusz Małek. Przeczytaj spostrzeżenia M. Małka na temat seminarium we Vlotho (pobierz plik).

11 sierpnia 2011

Zostaje uaktualniony komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 r. (plik z uaktualnieniem tutaj). Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec [nowość!].