Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

6 listopada 2013 r.

W środę, 6 listopada 2013 r. o godzinie 9:00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów:
- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
- zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXVI OWE (25 pkt)

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVII OWE.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokołu zawodów szkolnych XXVII OWE - wersja PDF / wersja RTF

22 października 2013 r.

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXVII OWE (wersja elektroniczna protokołu dla Komisji Szkolnej OWE do pobrania w formacie pdf lubrtf).

UWAGA! Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

4 października 2013 r.

Zagraj w internetową grę ekonomiczną! Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w ramach Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Fundacją CambridgePYTHON, przygotowało unikatową możliwość poznania mechanizmów rządzących inwestycjami typu start-up.

Internetowa, bezpłatna gra edukacyjna Venture Capital Research pozwala wcielić się w rolę inwestora Venture Capital i dzięki zarządzaniu wirtualnym portfelem przedsięwzięć, poszerzać wiedzę i umiejętności. Uczestnicy gry mogą dodatkowo korzystać z rozbudowanej bazy wiedzy poświęconej finansowaniu kapitałowemu.

Partnerami gry jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Więcej inforamcji na stronie internetowej gry: www.gra-vcr.pl

30 września 2013 r.

30 września 2013 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Miło nam poinformować, że w tym roku do zawodów zgłoszonych zostało 14036 uczniów z 896 szkół. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy uczestnikom sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

27 września 2013 r.

XII edycja Konkursu na pracę pisemną organizowanego przez Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • gimnazja: Jak chciałabym/ chciałbym uczyć się ekonomii?,
 • szkoły ponadgimnazjalne: Mój pomysł na scenariusz lekcji ekonomii.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1100 zł brutto.

Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne.

Prace można nadsyłać do 18 października 2013 r. na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na pracę pisemną". O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2013 r.

Więcej informacji na stronie: www.nbp.pl/PracaPisemna2013
 

6 września 2013 r.

6 września 2013 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń szkół do zawodów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia!

27 sierpnia 2013 r.

Został opublikowany Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną), a w nim m.in.:

 • Informacje o bieżącej edycji
 • Kalendarium zawodów
 • Nagrody w Olimpiadzie
 • Wykaz mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Schemat zgłoszenia udziału szkoły zawodach
 • Dane teleadresowe organizatorów
 • Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (kadencja 2012–2017)
 • Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Program Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Literatura i źródła wiedzy zalecane w przygotowaniach do XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

23 sierpnia 2013 r.

Został opublikowany numer specjalny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” poświęcony XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną).

W numerze m.in.:

 • Kto ma wiedzę, ten wygrywa – wywiad z prof. Elżbietą Mączyńską
 • Powrót do równowagi (Marek Belka)
 • Olimpijczycy pytają prezesa NBP
 • Praca na giełdzie daje satysfakcję (Beata Jarosz)
 • Olimpijczycy zadają pytania prezes GPW
 • Jesteście nadzieją gospodarki (Janusz Piechociński)
 • Kwestionariusz ekonomisty (Jakub Stasik)
 • Jest jeden taki szczególny dzień (Grzegorz Wałęga)
 • Współpraca, a nie wyścig szczurów – czyli jak uczyć, żeby mieć sukces (Magdalena Żmiejko)
 • W drodze na szczyt, czyli kalendarium XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Czy Polska powinna wejść do strefy euro (Dariusz K. Rosati)
 • Statystki XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Lista laureatów i finalistów XXVI OWE
 • Zestawy pytań z zawodów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

11 sierpnia 2013 r.

Dwoje laureatów XXVI OWE uczestniczy w polsko-niemieckim seminarium „Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska”. Seminarium we Vlotho (11-25.08.2013 r.) organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Gesamteuropäisches Studienverk oraz Fundacja Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy).

Wyjazd na seminarium do Vlotho jest jedną z nagród fundowancyh corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

24 lipca 2013 r.

Miło nam poinformować, że honorowy patronat nad XXVII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. Dziękujemy za to wyróżnienie!

10 lipca 2013 r.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w 2014 r. będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości i technik administracji, a także – to nowość – w zawodzie technik organizacji reklamy!

Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej oceny. Warto zatem wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i uzyskać zwolnienie z egzaminu zawodowego!

27 czerwca 2013 r.

Po raz ostatni przed wakacjami odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którego  przedmiotem było podsumowanie zawodów XXVI OWE.

Ponadto podczas posiedzenia została przeprowadzona dyskusja nad założeniami programowo-organizacyjnymi XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2013/2014, a także dokonano zmian w regulaminie OWE dostosowując jego brzmienie do wymagań MEN.

17 czerwca 2013 r.

Zgodnie z tradycją 17 czerwca 2013 r. odbyła się wizyta laureatów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W trakcie spotkania laureaci odwiedzili Salę Notowań oraz spotkali sie z wiceprezes Zarządu Giełdy Beatą Jarosz.

17 czerwca 2013 r.

Uroczyste zakończenie XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 17 czerwca 2013 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. Gospodarzem spotkania był wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Janusz Piechociński.

 

31 maja 2013 r.

Znamy myśl przewodnią XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2013/2014! Decyzją Komitetu Głównego OWE jej hasłem przewodnim będzie „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?”.

Publikacja Informatora o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej planowana jest około 25 sierpnia 2013 r., a przyjmownie zgłoszeń do nowej edycji będzie możliwe od 5 września 2013 r.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!

20 maja 2013 r.

Miło nam poinformować, że w ramach rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej otwartego konkursu ofert Polskie Towarzystwo Ekonomiczne otrzymało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

Szczegóły na stronie MEN (tutaj).

6 i 7 kwietnia 2013 r.

Zawody III stopnia (centralne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 6 i 7 kwietnia 2013 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Więcej informacji: tutaj.

5 kwietnia 2013 r.

W przeddzień zawodów centralnych – 5 kwietnia 2013 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić siedzibę NBP.

Zobacz galerię zdjęć i film z wykładem wygłoszonym przez prezesa NBP.

25 lutego 2013 r.

Odbył się Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Telewizję Polską i Narodowy Bank Polski.

To druga edycja dofinansowanego przez NBP projektu edukacyjnego, który w możliwie przystępny i atrakcyjny sposób ma zainteresować publiczność zagadnieniami ekonomicznymi. Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to telewizyjny program rozrywkowy, a jednocześnie konkurs wiedzy ekonomicznej. Tradycyjnie, tak jak w poprzednich testach, w warszawskim studiu telewizyjnym rywalizowali ze sobą znani politycy, artyści, sportowcy i dziennikarze, a w Łodzi – wszyscy chętni (do wygrania  20 tys. zł!).

Test  odbył się 25 lutego 2013 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i był transmitowany na żywo na antenie TVP 1 (godz. 20.20).

Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej poprzedziła emisja 20-odcinkowego serialu "Spokojnie, to tylko ekonomia!", który w przystępny sposób przedstawił widzom różnorodne zagadnienia ekonomiczne. Serial emitowany był na antenie TVP 1 o godz. 20.20 w dniach 1-23 lutego 2013 r.

Więcej informacji na temat Testu i serialu znajdziecie Państwo na stronie: www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl.

20 lutego 2013 r.

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów.

Zobacz: informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.