Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

6 i 7 kwietnia 2013 r.

Zawody III stopnia (centralne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 6 i 7 kwietnia 2013 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Więcej informacji: tutaj.

5 kwietnia 2013 r.

W przeddzień zawodów centralnych – 5 kwietnia 2013 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić siedzibę NBP.

Zobacz galerię zdjęć i film z wykładem wygłoszonym przez prezesa NBP.

25 lutego 2013 r.

Odbył się Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Telewizję Polską i Narodowy Bank Polski.

To druga edycja dofinansowanego przez NBP projektu edukacyjnego, który w możliwie przystępny i atrakcyjny sposób ma zainteresować publiczność zagadnieniami ekonomicznymi. Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to telewizyjny program rozrywkowy, a jednocześnie konkurs wiedzy ekonomicznej. Tradycyjnie, tak jak w poprzednich testach, w warszawskim studiu telewizyjnym rywalizowali ze sobą znani politycy, artyści, sportowcy i dziennikarze, a w Łodzi – wszyscy chętni (do wygrania  20 tys. zł!).

Test  odbył się 25 lutego 2013 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i był transmitowany na żywo na antenie TVP 1 (godz. 20.20).

Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej poprzedziła emisja 20-odcinkowego serialu "Spokojnie, to tylko ekonomia!", który w przystępny sposób przedstawił widzom różnorodne zagadnienia ekonomiczne. Serial emitowany był na antenie TVP 1 o godz. 20.20 w dniach 1-23 lutego 2013 r.

Więcej informacji na temat Testu i serialu znajdziecie Państwo na stronie: www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl.

20 lutego 2013 r.

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów.

Zobacz: informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

31 stycznia 2013 r.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny 31 stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć tutaj.

17 stycznia 2013 r.

W czwartek 17 stycznia 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Efektywność postępowań upadłościowych – wyniki badań, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce".

Więcej informacji: www.pte.pl

11 stycznia 2013 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 11 stycznia 2013 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski (wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej). Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00.

Zawody okręgowe mają charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
  • zadania z analizy finansowej,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).


Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXVI OWE.

10 grudnia 2012 r.

W poniedziałek 10 grudnia 2012 r. o godz. 16.30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. 2052. A Global Forecast for the Next Forty Years. A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of the Limits to Growth - analiza dzieła Jorgen Randers.

Więcej informacji: www.pte.pl

3 grudnia 2012 r.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostały ogłoszone przez poszczególne Komitety Okręgowe.

Szczegółowe informacje na temat można znaleźć tutaj.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy nauczycielom i Komisjom Szkolnym za przeprowadzenie zawodów, a uczestnikom za liczny udział w zmaganiach olimpijskich. Wszystkim życzymy pomyślności i dalszych sukcesów!

26 listopada 2012 r.

W poniedziałek 26 listopada 2012 r. o godz. 16:30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to The East - analiza dzieła Kishore Mahbubani.

Więcej informacji: www.pte.pl

15 listopada 2012 r.

W czwartek 15 listopada 2012 r., o godz. 16.30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyło się konwersatorium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów" nt. Czy mikropożyczka przeciwdziała wykluczeniu finansowemu? Społeczny wymiar działania instytucji finansowych.

Więcej informacji: www.pte.pl

14 listopada 2012 r.

Uprzejmie prosimy Komisje Szkolne o przesłanie do właściwego miejscowo Komitet Okręgowego OWE priorytetpwym listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2012 r. (włącznie) prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołem.

Na podstawie klucza z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVI OWE uprzejmie proszę o sprawdzenie wszystkich prac uczestników, którzy w danej szkole przystąpili do zawodów. Uzyskane wyniki prosimy wpisać do protokołu zawodów otrzymanego wraz z pytaniami (wersje elektroniczne protokołów zawodów szkolnych XXVI OWE znajdują się tutaj: wersja w PDF / wersja w DOC).

7 listopada 2012 r.

W środę, 7 listopada 2012 r. o godzinie 9:00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów:
- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
- zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXVI OWE (25 pkt)

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVI OWE.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokoły zawodów szkolnych XXVI OWE - wersja w PDF / wersja w DOC

25 października 2012 r.

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXVI OWE (wersja elektroniczna protokołu dla Komisji Szkolnej OWE do pobrania w formacie pdf lub doc).

UWAGA! Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

25 października 2012 r.

W  czwartek, 25 października 2012 r., o godz. 16.30  w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyło się konwersatorium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów".

Dyskusja dotyczyła tematyki będącej przedmiotem książki P. Askenazy'ego, T. Coutrota, A. Orléana i H. Sterdyniaka pt. Manifest Oburzonych Ekonomistów. Kryzys i dług w Europie: 10 fałszywych oczywistości, 22 sposoby na wyprowadzenie debaty z impasu, (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012).

Więcej informacji: www.pte.pl

3 października 2012 r.

Na naszym profilu na portalu Facebook została uruchomiona aplikacja z pytaniami testowymi z poprzednich edycji. Quiz składa sie z pytań testowych z dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu). Pytania pochodzą z różnych zestawów pytań z zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy!

30 września 2012 r.

30 września 2012 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Miło nam poinformować, że w tym roku do zawodów zgłoszonych zostało 14250 uczniów z 860 szkół. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy uczestnikom sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

18 września 2012 r.

Miło nam poinformować, że Instytut Misesa w ramach akcji "Sprzątamy ekonomiczne mity" zadeklarował przekazanie kilkudziesięciu egzemplarzy najnowszego, poprawionego wydania książki Ekonomia w jednej lekcji H. Hazlitta jako nagrody dla finalistów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

O szczegółach projektu możecie przeczytać na stronie http://mises.pl/projekty/sprzatamy-ekonomiczne-mity/ oraz na https://www.facebook.com/events/483329755028024/ Razem sprzątamy ekonomiczne mity!

 

10 września 2012 r.

Informujemy, że zostały wysłane imienne dyplomy z podziękowaniami dla nauczycieli organizujących zawody szkolne oraz szkół biorących udział w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się także Informator o bieżącej edycji Olimpiady, plakaty promujące zawody oraz aktualny Biuletyn PTE (nr 4/2012).

10 września 2012 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń szkół do zawodów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia!