Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

21 października 2014 r.

Przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostały wysłane listami poleconymi do zgłoszonych szkół.

W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXVIII OWE (wersja elektroniczna protokołu dla Komisji Szkolnej OWE do pobrania wersja PDF / wersja RTF).

UWAGA! Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

30 września 2014 r.

30 września 2014 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Miło nam poinformować, że w tym roku do zawodów zgłoszonych zostało 13065 uczniów z 864 szkół. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy uczestnikom sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

12 września 2014 r.

Konkurs na pracę pisemną NBP (XIII edycja)

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • gimnazja: Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego
 • szkoły ponadgimnazjalne: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczający do szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Autorom najlepszych prac Kapituła zostaną atrakcyjne nagrody pieniężne. Również nauczyciele (opiekunowie merytoryczni) najlepszych prac otrzymają nagrody.

Prace można nadsyłać do 17 października 2014 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Konkursu.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 5 grudnia 2014 r.

Więcej informacji na stronie: www.nbp.pl/PracaPisemna2014

5 września 2014 r.

Przyjmowanie zgłoszeń szkół do zawodów XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej rozpocznie się 5 września 2014 r. 

Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia zajmuje tylko kilka miniut, a nagrody czekają!

2 września 2014 r.

Został opublikowany numer specjalny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” poświęcony XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną).

W numerze m.in.:

 • Polska transformacja ustrojowa z perspektywy ćwierćwiecza (Zdzisław Sadowski)
 • Strefa euro – szansa czy zagrożenie? (Marek Belka)
 • Olimpijczycy pytają prezesa NBP
 • Gospodarka potrzebuje otwartych umysłów (Janusz Piechociński)
 • Pytania do Wicepremiera
 • Jaką rolę odgrywa rynek kapitałowy w gospodarce (Beata Jarosz)
 • Pytania do Wiceprezes GPW
 • Olimpiada uśmiechu (Grzegorz Wałęga)
 • Chwalę się tytułem olimpijczyka. Rozmowa z Pawłem Blajerem 
 • Moja przygoda we Vlotho (Jakub Łabuń)
 • Wnioski z ewaluacji XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Grzegorz Wałęga)
 • Komu opłaca się feminizm? (Zuzanna Ajchel, Marcin Wroński)

a także:

 • Tour de OWE, czyli kalendarium XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
 • Statystyki XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Lista laureatów i finalistów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Najlepsze szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Zestawy pytań z zawodów XXVII Olimpaidy Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

31 sierpnia 2014 r.

Został opublikowany Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną), a w nim m.in.:

 • Informacje o bieżącej edycji
 • Kalendarium zawodów
 • Nagrody w Olimpiadzie
 • Wykaz mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Schemat zgłoszenia udziału szkoły w zawodach
 • Dane teleadresowe organizatorów
 • Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (kadencja 2012–2017)
 • Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Program Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Literatura i źródła wiedzy zalecane w przygotowaniach do XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

Wersja ppapierowa Informatora... oraz plakaty promujące bieżącą edycję zawodów zostały wysłane do wszystkich szkół ponadgimanzjalnych w Polsce trafi w wersji papierowej. 

10 sierpnia 2014 r.

Michał Puchalski z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie oraz Jakub Łabuń z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – laureatów XXVII OWE uczestniczy w polsko-niemieckim seminarium „Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i Polsce. Seminarium we Vlotho n/Weserą (10-24.08.2014 r.) organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Gesamteuropäisches Studienverk oraz Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy).

Wyjazd na seminarium do Vlotho jest jedną z nagród fundowancyh corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

15 lipca 2014 r.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w 2015 r. będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji oraz technik organizacji reklamy.

Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej oceny. Szczególnie gorąco zachęcamy osoby uczęszczające do technikum do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Warto skorzystać z możliwości uzyskania zwolnienia z egzaminu zawodowego!

4 lipca 2014 r.

Miło nam poinformować, że XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana w roku szkolnym 2014/2015 pod hasłem "Polska droga do wolności gospodarczej – 25 lat transformacji" została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

18 czerwca 2014 r.

Uroczyste zakończenie XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 18 czerwca 2014 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. Gospodarzem spotkania był wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Przed spotkaniem w Ministerstwie Gospodarki, odbyła się też wizyta laureatów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W trakcie spotkania laureaci odwiedzili Salę Notowań oraz spotkali sie z wiceprezes Zarządu Giełdy Beatą Jarosz.

14 maja 2014 r.

Znamy myśl przewodnią XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2014/2015! Decyzją Komitetu Głównego OWE jej hasłem przewodnim będzie „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”.

Publikacja Informatora o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej planowana jest około 25 sierpnia 2014 r., a przyjmowanie zgłoszeń do nowej edycji będzie możliwe od 1 września 2014 r.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!

5 i 6 kwietnia 2014 r.

Zawody III stopnia (centralne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 i 6 kwietnia 2014 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

 

Więcej informacji: tutaj.

4 kwietnia 2014 r.

W przeddzień zawodów centralnych – 4 kwietnia 2014 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić wystawę w Odziale Okręgowym NBP w Warszawie pt. Dzieje bankowości centralnej - Polska i USA.

24 marca 2014 r.

Informacje organizacyjne dot. przyjazdu na zawody III stopnia (centralne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dn. 4 kwietnia 2014 r.

 1. Komitet Okręgowy OWE kupuje bilety na pociąg / autobus dla uczestników z miejscowości, w której mieści się Komitet Okręgowy OWE, tak aby cała grupa podróżowała razem.
 2. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca zbiórki refunduje Komitet Główny OWE (na podstawie dokumentów potwierdzających przejazd – bilet autobus / pociąg), przy czym szkoła winna zorganizować ten przejazd i pokryć koszty (zostaną one zrefundowane przez Komietet Główny OWE po doręczeniu biletów).
 3. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nad uczniami do miejsca zbiórki oraz po powrocie z zawodów.
 4. Uczestników prosimy o punktualne przybycie na ustalone miejsce zbiórki.
 5. Po przyjeździe do Warszawy uczestnicy będą mogli zostawić bagaże w autokarach (będą one czekały na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki - od strony ul. Emilii Plater, obok Muzeum Techniki), którymi będą później podróżować do Jachranki.
 6. Bezpośrednio spod  Pałacu Kultury i Nauki uczestnicy udadzą się na spotkanie z Prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dostosowanie ubioru do miejsca i rangi gospodarza spotkania.
 7. Po spotkaniu z Prezesem NBP planowany jest poczęstunek i zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego NBP.
 8. Wyjazd z Warszawy planowany jest około godz. 16:00 (autokary będą czekały na parkingu pod Hotelem Gromada – pl. Powstańców Warszawy 2.
 9. Przyjazd do Jachranki i zakwaterowanie w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej około godz. 17:00.

 

Pobierz szczegółowe informacje organizacyjne dot. przyjazdu na zawody III stopnia (centralne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dn. 04.04.2014 r.

 

19 lutego 2014 r.

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów.

Zobacz: informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

31 stycznia 2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami została ogłoszona przez Komitet Główny 31 stycznia 2014 r.

Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć tutaj.

10 stycznia 2014 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 10 stycznia 2014 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski (wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej). Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składają się z trzech elementów:

 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
 • zadania z analizy finansowej,
 • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXVII OWE.

13 grudnia 2013 r.

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego oraz wieloletniej współpracy z Polskim Wydawnictwem Ekonomicznym każdy uczestnik zawodów II stopnia (okręgowych) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzyma nieodpłatnie egzemplarz książki W. Gabrusewicza „Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie” (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014).

2 grudnia 2013 r.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostały ogłoszone przez poszczególne Komitety Okręgowe OWE.

Szczegółowe informacje na temat można znaleźć tutaj.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy nauczycielom i Komisjom Szkolnym za przeprowadzenie zawodów, a uczestnikom za liczny udział w zmaganiach olimpijskich. Wszystkim życzymy pomyślności i dalszych sukcesów!

28 i 29 listopada 2013 r.

Organizowany przez Polskie Towarzystawo Ekonomiczne IX Kongres Ekonomistów Polskich odbył się w Warszawie 28 i 29 listopada 2013 r. Hasło przewodnie kongresu to Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Kongres pomyślany jest jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki.

Szerzej o idei i celach Kongresu zobacz tutaj.