Intro

Witamy!

Olimpiada Wiedzy Ekono- micznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Aktualności

     
 • 15 lipca 2014 r.

  Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w 2015 r. będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego ...

  Czytaj więcej

  4 lipca 2014 r.

  Miło nam poinformować, że XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana w roku szkolnym 2014/2015 pod hasłem "Polska droga do wolności gospodarczej – 25 lat transformacji" zosta...

  Czytaj więcej
 • 18 czerwca 2014 r.

  Uroczyste zakończenie XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 18 czerwca 2014 r. w Warszawie w Mini...

  Czytaj więcej

  14 maja 2014 r.

  Znamy myśl przewodnią XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2014/2015! Decyzją Komitetu Głównego OWE jej hasłem przewodnim będzie „Polska droga do wolnośc...

  Czytaj więcej
 • 5 i 6 kwietnia 2014 r.

  Zawody III stopnia (centralne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 i 6 kwietnia 2014 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Główneg...

  Czytaj więcej

  4 kwietnia 2014 r.

  W przeddzień zawodów centralnych – 4 kwietnia 2014 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego B...

  Czytaj więcej